Nærvær eller fravær?

Aiki-learning tilbyder

    SE LIDT AIKIDO                               

"Ny bog: Frihed - helt konkret": 
Klik her

Vi er vant til, at vores evne til at handle og få resultater her i verden afhænger af, hvad vi gør.

Vi glemmer, at uanset hvad vi gør, er vores handlingskvalitet altid afhængig af en ting: Hvordan, og i hvilken grad vi er tilstede.

Graden af nærvær afhænger af sindets frihed. Aiki-learning, som baserer sig på erfaringer fra den japanske kampkunst aikido, er en træning tilrettelagt med henblik på. at give indsigt i, hvad denne frihed er. Fordi sindet leder kroppen, er det muligt for dig, gennem konkrete og enkle øvelser, at mærke hvorledes du er tilstede nu.

Det betyder, at du kan tage ansvar for, hvad du er med-skaber af nu frem for at opleve dig selv som et offer, for den situation du er i. Og det er sand ”empowerment”!


ÅND
Ånd betyder bevidsthedens forholden sig til sig selv, men da bevidsthed er ingen ting, forholder vi os ofte kun til det, som hvert øjeblik måtte befinde sig i bevidstheden: sanseindtryk, tanker og følelser. Disse objekter har vi så en tendens til at identificere os med, og derfor holde fast på. Men alle objekter er jo netop karakteriseret ved deres foranderlighed, så forsøger vi at fastholde dem, vil vi være i en grundlæggende konflikt med verden; en konflikt som vil farve vores forhold til både os selv og andre.

 

 

Aiki-learning - v/ Olav Erlendsson - Skåningevej 9 - DK-3140 Ålsgårde - Tlf.: 49 70 80 08 -E-mail: info@aiki-learning.dk